Elu pärast infarkti

Taastusravi on südamehaigete haiglajärgses perioodis üheks oluliseks teguriks, et tagada patsientidele parem elukvaliteet ning prognoos.

Mõtle läbi, kas ja kuidas saaksid või peaksid oma senist elustiili korrigeerima, sest vaatamata arsti nõuannetele ja väljakirjutatavatele ravimitele on esmatähtis siiski patsient ise ja tema motivatsioon juhtunust järeldusi teha ja nende alusel muutused ka ellu viia.

Vaata lähemalt:

Küsimused AstraZeneca toodete kohta: estonia@astrazeneca.com
Kui teie küsimus puudutab teie enda või teie perekonnaliikme tervist, võtke palun ühendust arsti või apteekriga. EE-0322-10-2017-CV, 10.10.2017.
web flash ad