Infarktiga haiglas

Ägedaks koronaarsündroomiks (ÄKS, ingl k Acute Coronary Syndrome, ACS) nimetatakse seisundit, mille korral on tekkinud südame pärgarterites verevarustuse häire, mistõttu südamelihase kahjustus on tekkimas või juba käigus. Äge koronaarsündroom jaotub:
 • Äge müokardiinfarkt ehk südamelihase infarkt

  • STEMI ehk müokardiinfarkt, mille puhul on EKG pildil näha ST-segmendi elevatsioon. Enamasti on sellisel juhul tegemist müokardi seinaläbise ehk transmuraalse infarktiga. Selle põhjuseks on verevoolu täielik katkemine pärgarteris.
  • NSTEMI ehk müokardiinfarkt, mille puhul ei ole EKG pildil näha ST-segmendi elevatsiooni. Võib esineda muutusi T-sakis. Vereanalüüsis esinevad infarktile tüüpilised muutused, mis viitavad südamelihase nekroosile. Tavaliselt on sellisel juhul verevool südame pärgarteris katkenud ainult osaliselt.
 • Ebastabiilne stenokardia
  EKG-l ei leita müokardiinfarktile viitavaid tunnuseid, seda ei kinnita ka vereanalüüs, kuid patsiendil esinevad ägedad stenokardilised vaevused.
Südamelihase infarkti edukaks raviks peab patsient jõudma haiglasse nii kiiresti kui võimalik. Tänapäeval on südamelihases verevarustuse taastamiseks kasutusel mitmeid erinevaid meetodeid. Haiglas täpsustatakse, kas on tegemist ägeda koronaarsündroomiga ning milline on edasine raviplaan.
Olenevalt patsiendi seisundist ja ravivõimalustest transporditakse haige vajadusel kohalikust haiglast edasi kõrgema etapi haiglasse.

Koronaarsündroomid

Stabiilsed ehk kroonilised Ägedad

Stabiilne stenokardia 

 • Sarnased koormused vallandavad sarnase tugevusega valu.
 • Kaebused mööduvad kiiresti koormuse katkestamisel, nitroglütseriini manustamisel
Läbipõetud südamelihase infarkt
(üle 30 päeva möödunud infarktist)
 • Enamasti rindkerevalu puudub
 • Võivad esineda südamepuudulikkuse sümptomid (koormustaluvuse langus, õhupuudus, tursed)

Ebastabiilne stenokardia
 

 • Ka vähesel koormusel või rahulolekus vallanduv valu.
 • Järjest sagedasemad ja intensiivsemad valuhood, kuid kestusega alla 20 minuti.
NSTEMI
 • Sarnane STEMI valule või ebastabiilsele stenokardiale, kestusega üle 20 minuti
STEMI
 • Tugev suruv või põletav valu kestusega üle 20 minuti.
 • Hallikas kahvatu nahk, õhupuudus, hirmutunne
Koronaarne äkksurm


Küsimused AstraZeneca toodete kohta: estonia@astrazeneca.com
Kui teie küsimus puudutab teie enda või teie perekonnaliikme tervist, võtke palun ühendust arsti või apteekriga. EE-0322-10-2017-CV, 10.10.2017.
web flash ad