Diagnoosimine

Südamelihase infarkti edukaks raviks peab patsient jõudma haiglasse nii kiiresti kui võimalik.

Tänapäeval on südamelihases verevarustuse taastamiseks kasutusel mitmeid erinevaid meetodeid. Haiglas täpsustatakse, kas on tegemist ägeda koronaarsündroomiga ning milline on edasine raviplaan.
Olenevalt patsiendi seisundist ja ravivõimalustest transporditakse haige vajadusel kohalikust haiglast edasi kõrgema etapi haiglasse.

Diagnoosimise võimalustest saate täpsemalt lugeda järgnevates peatükkides:

Küsimused AstraZeneca toodete kohta: estonia@astrazeneca.com
Kui teie küsimus puudutab teie enda või teie perekonnaliikme tervist, võtke palun ühendust arsti või apteekriga. EE-0322-10-2017-CV, 10.10.2017.
web flash ad