Koormustest

Sageli ei ole rahulolekus teostatud elektrokardiogrammis (EKG) näha muutusi. Seetõttu kasutatakse südame isheemiatõve diagnoosimiseks lisaks füüsilise koormuse all teostatud koormus-EKGd (koormustest).

Koormustesti eesmärk on välja selgitada, kuidas süda reageerib füüsilisele koormusele.
Selleks kasutatakse käimislinti või jalgratast, kus saab astmeliselt koormust tõstes hinnata südamelihase verevarustuse häireid, üldist koormustaluvust, rümihäirete teket ja vererõhu reaktsiooni.

Koormustest käimislindil (ingl k. treadmill)

Koormus arvestatakse vattides (W) ja metaboolsetes ühikutes (MET). Hinnang  antakse normeerituna soole, vanusele ja kehakaalule:
Näiteks 6,8 MET on 65 aastase naise puhul hea koormustaluvus, aga 25 aastase mehe puhul madal koormustaluvus.

Eritüübid:

  • koormustest ehhokardiograafiaga
  • isotoop-koormustest
  • medikamentoosse koormusega test

Vaata koormustesti läbiviimist selgitavat videot
(inglise keeles, British Heart Foundation)

Küsimused AstraZeneca toodete kohta: estonia@astrazeneca.com
Kui teie küsimus puudutab teie enda või teie perekonnaliikme tervist, võtke palun ühendust arsti või apteekriga. EE-0322-10-2017-CV, 10.10.2017.
web flash ad