Koronarograafia (SKG)

SKG ehk selektiivne koronarograafia on invasiivne südame pärgarterite (koronaaride) uuring, kus röntgenülesvõttel kasutatakse soonte nähtavaks muutmiseks kontrastainet.

SKG protseduurKoronarograafia teostatakse, kui on kahtlus olulisele südame pärgarterite (koronaaride) haigusele.

Vasak ja parem pärgarter pildistatakse eraldi. Kuna pärgarterid looklevad südame pinnal ja annavad palju harusid, on nende täpseks kirjeldamiseks vajalik teha mitmeid pilte erineva röntgentoru kaldega.

Kogu protseduuri ajal jälgitakse patsiendi elulisi näitajaid – monitoril on EKG, vererõhk ja vajadusel vere hapnikusisaldus (saturatsioon).

Esmase hinnangu annab protseduuri teostanud arst kohe, täpsem vastus jõuab Teie raviarsti kätte mõne tunni jooksul.

Vajadusel on võimalik jätkata kohe raviprotseduuriga – angioplastika ehk PTKA.

Ajastus

  • Plaaniline protseduur – kardioloog planeerib Teile teatud aja jooksul (1-2 kuu, teatud juhtudel ka 6 kuu pärast) haiglasse tuleku aja. Protseduur teostatakse enamasti kas samal (tulla söömata-joomata) või järgmisel päeval.
  • Erakorraline protseduur – ägeda koronaarsündroomi (ebastabiilne stenokardia, südamelihase infarkt) kahtlusel.

Erakorralise protseduuri puhul on sagedaseks probleemiks viivitus haiglasse jõudmisel. Patsient ja teda ümbritsevad isikud ei tunne ära infarkti sümptomeid või ei taha kutsuda kiirabi.

Seetõttu jäävad õigeaegne diagnoosimine ja ravi hiljaks.

Aeg = südamelihas

  • Oska ära tunda infarkti sümptomeid nii endal kui lähedastel
  • Aeg = südamelihas. Mõnetunnine viivitus võib olla elulise tähtsusega, rääkimata mõnepäevasest ootamisest
  • Kui kahtled, helista 112!

 

Selektiivne koronarograafia (SKG)Erakorraline protseduur teostatakse vastavalt patsiendi diagnoosile ja riskiastmele raviarsti otsusel kas:

  • esimesel võimalusel 2 tunni jooksul
  • varase 24 tunni jooksul
  • või 72 tunni jooksul

Koronarograafiat ei teostata, kui on teada, et see protseduur ei muudaks käigusolevat ravitaktikat või ei ole võimalik teostada kas angioplastikat või AKŠ-d.

Koronarograafia teostamise eelselt hinnatakse protseduuriga seonduvaid võimalikke riske:

  • Neerupuudulikkuse teke või süvenemine
  • Risk verejooksuks (seedetrakti haavand, raske trauma, eesseisev ulatuslik operatsioon, hüübivushäire)

Vaata koronarograafia protseduuri selgitavat videot
(inglise keeles, British Heart Foundation)

Küsimused AstraZeneca toodete kohta: estonia@astrazeneca.com
Kui teie küsimus puudutab teie enda või teie perekonnaliikme tervist, võtke palun ühendust arsti või apteekriga. EE-0322-10-2017-CV, 10.10.2017.
web flash ad