Südame ultraheli (ehhokardiograafia)

Ehhokardiograafia ehk südame ultraheli uuringu vajaduse otsustab raviarst.
Ägeda infarkti puhul on prioriteediks kiire revaskulariseerimine ehk südamelihase verevarustuse kiire taastamine. Seetõttu teostatakse ehhokardiograafia peale koronarograafiat.

Ebastabiilse stenokardia ja teadaoleva mitme soone haigusega patsiendil võib enne koronarograafiat teostatud uuring anda olulist lisainfot ravitaktika otsustamisel.

Stabiilse stenokardiaga patsientidel võiks ehhokardiograafia olla tehtud isheemiatõve diagnoosimisel. Reeglina nn järelkontrolle ei teostata. Olulisema info annab koormustest.
Siiski võib raviarst otsustada stabiilse koronaarsündroomi korral ehhokardiograafia kasuks, kui kaasub südame klapihaigus või on kahtlus haiguse olulisele edasiarenemisele.

Ultraheli kiirgava anduri abil “südame pildi kuvamine”

“Südame pilt” kuvatuna monitorile

Ehhokardiograafia võimaldab hinnata:

  • südame kambrite suurust
  • südame pumbafunktsiooni
  • infarktiarmi esinemist, ulatust ja asetust
  • südame klappide tööd
  • vedelikku südame ümber ja lisastruktuure südames

Ehhokardiograafia ei võimalda hinnata:

  • pärgarteri täpset ahenemist
  • infarktiarmi vanust

Vaata südame ultraheliprotseduuri selgitavat videot
(inglise keeles, British Heart Foundation)

Küsimused AstraZeneca toodete kohta: estonia@astrazeneca.com
Kui teie küsimus puudutab teie enda või teie perekonnaliikme tervist, võtke palun ühendust arsti või apteekriga. EE-0322-10-2017-CV, 10.10.2017.
web flash ad