Angioplastika (PTKA)

Revaskulariseerivat ehk verevarustust taastavat protseduuri, mida nimetatakse angioplastikaks (PTKA), on võimalik teostada >2 mm läbimõõduga veresoones, kui ahenemine on oluline (valendikust on sulgunud enam kui 50-60%).

Protseduuri teevad riskantsemaks soonte väänilisus, mitmed ahenemised ja hargnemised. See võib olla põhjuseks, miks esialgu otsustatakse tablettravi või operatsiooni (AKŠ) kasuks.

Angioplastika teostatakse kas:

  • Kohe peale koronarograafiat sama protseduuri käigus.
  • Määratud aja pärast peale lisauuringuid ja/või arutelu ehk konsiiliumi.

Südame pärgarterisse ahenenud kohale viiakse balloon, mis suure rõhuga täitmisel laiendab ka veresoone. Et veresoon uuesti kokku ei vajuks, on vajalik tugivõrgu ehk stendi paigaldamine.

1. Stenokardia põhjuseks olev veresoone ahenemine
2. Veresoonde viiakse peenike traat
3. Traadi peal viiakse veresoonde balloon, mille peal on stent
Koronaarstent 4. Balloon laiendatakse
5. Ballooni ja traadi eemaldamisel jääb veresoone seina toestama stent

Angioplastika näidustused

Ägeda koronaarsündroomi puhul on tõestatud angioplastika paremus medikamentoosse ravi ees. Angioplastika efekt STEMI puhul on natuke suurem võrreldes NSTEMI ja ebastabiilse stenokardiaga. Mitmed uuringud 1990-ndate lõpus ja 2000-ndate alguses näitavad olulist surmade ja korduvate infarktide vähenemist angioplastikaga revaskulariseeritutel võrreldes trombolüüsi saanutega.*

Stabiilse koronaarhaiguse korral ei ole alati angioplastikal eelist optimaalse medikamentoosse ravi ees – tingimusel, et ravi on tõesti optimaalne ning on saavutatud pidev (regulaarne) vererõhu, kolesterooliväärtuste ja hüübimise kontroll. Angioplastika ei vähenda veresoone sulgusest tingitud suremust, südamelihase infarkte, korduvaid angioplastika protseduure, kuid annab suurema efekti stenokardia ohjamisel.

Vaata angioplastika protseduuri selgitavat videot
(inglise keeles, British Heart Foundation)

*Percutaneous Coronary Intervention Versus Optimal Medical Therapy in Stable Coronary Artery Disease A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Circulation: Cardiovascular Interventions., 2012:5: 476-490

 

Küsimused AstraZeneca toodete kohta: estonia@astrazeneca.com
Kui teie küsimus puudutab teie enda või teie perekonnaliikme tervist, võtke palun ühendust arsti või apteekriga. EE-0322-10-2017-CV, 10.10.2017.
web flash ad