Mis on kardiovaskulaarne risk?

Kardiovaskulaarne risk näitab  patsiendi ohtu haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse või surra võrreldes samaealise terve inimesega. Kardiovaskulaarse riski teeb kindlaks teie arst.

Teie riski haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse saab teie arst mõõta SCORE (ingl. k. Systematic COronary Risk Evaluation) kalkulaatori abil.

SCORE kalkulaator on välja töötatud kardiovaskulaarhaiguse esmaseks ennetamiseks ja seda võib kasutada kõigi mees- ja naissoost patsientide puhul vanuses 40-65.

  • Madal risk on inimestel, kelle SCORE risk on <1%
  • Mõõdukaks riskiks peetakse seda, kui 10 aasta SCORE risk on ≥ 1% kuni < 5%.
  • Kõrge riskiga patsiendi risk surra 10 a. jooksul südamehaiguse tagajärjel on 5-10%.

Nendel patsientidel on üksikud riskifaktorid tavapärasest olulisemalt kõrgemal tasemel, nt. perekondlik düslipideemia ja raske hüpertensioon.

  • Väga kõrge riskiga patsiendi risk surra 10 a. jooksul südamehaiguse tagajärjel on ≥10%.

Nendel patsientidel on näiteks:

  • diagnoositud südame-veresoonkonna haigus
  • 2. tüüpi diabeet või 1. tüüpi diabeet lõpporgani kahjustusega
  • perifeersete arterite haigus
  • neerupuudulikkus (keskmine kuni raske)
  • esinenud äge koronaarsündroom (südamelihase infarkt või ebastabiilne stenokardia) või isheemiline ajuinfarkt
  • teostatud protseduurid südame verevarustuse taastamiseks/parandamiseks (PTKA, AKŠ)

Oluline on mõista, et kui teil on diagnoositud südame-veresoonkonna haigus või diabeet, kuulute te automaatselt kõrge kardiovaskulaarse riski rühma.

Sellele vaatamata on riskide maandamine teie jaoks väga oluline, et suudaksite vähendada endast sõltuvaid riskifaktoreid.

Küsimused AstraZeneca toodete kohta: estonia@astrazeneca.com
Kui teie küsimus puudutab teie enda või teie perekonnaliikme tervist, võtke palun ühendust arsti või apteekriga. EE-0322-10-2017-CV, 10.10.2017.
web flash ad