Abi kutsumine

Kutsu kohe kiirabi!

Kiirabi kutsumiseks helista numbril 112.

Enne abi kutsumist selgita välja, kas ja millist abi vaja on.

Helistades telefonile 112 katsu säilitada rahu ja räägi juhtunust, vastates dišpetseri küsimustele.

Kuigi see võib tunduda Sinule kui abikutsujale aja raiskamisena, on küsitav informatsioon vajalik kannatanu paremaks aitamiseks.

Säilitades rahu, katsu vastata järgmistele küsimustele:

  • Mis juhtus?
  • Kas kannatanu on teadvusel ja hingab?
  • Kus kohas kannatanu asub?
  • Kas keegi kohalolijatest on võimeline ise abi osutama?

Ära katkesta kõnet enne, kui dišpetser on seda lubanud!

Küsimused AstraZeneca toodete kohta: estonia@astrazeneca.com
Kui teie küsimus puudutab teie enda või teie perekonnaliikme tervist, võtke palun ühendust arsti või apteekriga. EE-0322-10-2017-CV, 10.10.2017.
web flash ad