Süda ja veresooned

Südame füsioloogia ja anatoomia

 

Südame ja veresoonte kohta saate lähemat teavet eestikeelse heli ja pildiga interaktiivsest loengust
Südame-veresoonkonna anatoomia ja füsioloogia

 

 

Lugege lisaks ka vasakpoolsetest peatükkidest Süda ja Vereringe.

Küsimused AstraZeneca toodete kohta: estonia@astrazeneca.com
Kui teie küsimus puudutab teie enda või teie perekonnaliikme tervist, võtke palun ühendust arsti või apteekriga. 1023297.011_12/16_EE
web flash ad